Bestemmingsplan

Onlangs werd ik gebeld door een klant. Wanneer ik een gaatje in mijn agenda had, liefst nog deze week. Hij móest mij iets laten zien, en nee, hij ging mij niet vertellen wat want hij wilde het mij laten zíen. Door zijn bril. Die van de immer enthousiaste ondernemer die vooruit wil. We maakten een afspraak.

Bestemmingsplanwijziging

Bij het bedrijf van deze klant ben ik al jarenlang betrokken. Het bedrijf is gestaag gegroeid. De gebouwen werden te klein voor de groeiende werkzaamheden. Wat volgde was de wens om uit te breiden. De werkzaamheden veranderden en werden uitgebreid en dus moest de geldende milieuvergunning gewijzigd worden. De veranderingen en bijbehorende aanvragen bij de gemeente kwamen in nauw overleg met de gemeente tot stand. Een enkele keer besloot een buurman dat de maat met uitbreiding wat hem betreft vol was en volgde een procedure. Of zelfs een handhavingsverzoek toen er íets eerder gebouwd werd dan dat benodigde vergunning rond was.

Kortom het bedrijf begon uit haar jasje te groeien. Ik had daarom wel een vermoeden wat de klant mij wilde laten zien. We spraken af op locatie. Een braakliggend stuk weiland, nabij een kleinschalig bedrijventerrein. Enthousiast begon de klant te vertellen en leidde hij mij het weiland rond. In gedachte stónd zijn nieuwe bedrijf er al, was het zelfs al in gebruik. Het bedrijfsplan had de klant feitelijk al klaar. Zo ook de bedrijfsverplaatsing en hoe hij de uitbreidingsmogelijkheden, die deze locatie zou kunnen bieden, de komende jaren vorm wilde geven. Er is één probleempje, zei hij: het bestemmingsplan staat hier geen vestiging van een bedrijf toe….

bestemmingsplan-wijzigen

Haalbaarheidsonderzoek

Na het doen van een eerste haalbaarheidsonderzoek, het voeren van diverse overleggen met de gemeente en het afwachten van een vooroverleg met de provincie was het na een klein half jaar zover. De bevindingen en uitkomst van het onderzoek waren rijp om er een verzoek om een principebesluit van het college van B&W van te maken. Het college besloot daarop in beginsel haar medewerking te willen verlenen: de bestemmingsplanprocedure kon in gang gezet worden.

Op de opening van de nieuwe vestiging, zo’n anderhalf jaar later, liep ik beschouwend over het bedrijfsterrein. De juridische hobbels op de weg die ik tegen ben gekomen, zou ik niet hebben kunnen nemen zonder de inbreng en het enthousiasme van de ondernemer. Eerst kijken door zíjn bril was van groot belang geweest om vervolgens mijn werk te kunnen doen. 

Een plan ontwikkelen, dat doe je sámen.

Gratis spreekuur

Wilt u in gesprek over uw vragen rond uw bestemmingsplan? Vraag hier uw gratis spreekuur aan.

Heeft u een vraag?

Vul uw eigen inhoud in.