Werkwijze & tarieven

Regels van de overheid, brieven van een instantie en de uitleg daarbij …..ze zijn niet altijd even duidelijk en meteen te begrijpen. De regels die betrekking hebben op ruimtelijke ordening en het bestuursrecht evenmin. Ik heb het tot mijn opdracht gemaakt om te proberen de regelgeving waar u tegen aan loopt en mee bij mij terecht komt duidelijk en eenvoudig voor u te ‘vertalen’. Hoe duidelijker het voor u is waar u mee te maken heeft, des te beter bent u in staat om uw eigen keuzes te kunnen maken.

Lees meer over mijn visie en missie.

Vul uw eigen inhoud in.