Help: Handhaving?!

Misschien herkent u het wel: u heeft ontzettend veel zin om in uw tuin een verandering van betekenis aan te brengen. Opeens is het idee geboren de schutting een stukje te verplaatsen, zodat u uw gedroomde tuinhuisje, of die ontzettend practische gereedschapsschuur te kunt realiseren.

Door enthousiasme gedreven gaat u onmiddellijk aan de slag. Uw verbazing is niet groter mogelijk dan wanneer er vervolgens een brief van de gemeente op uw mat valt: er is geconstateerd dat u zonder de benodigde vergunning een bouwwerk opgericht hebt en ook de erfgrens overschreden hebt.

U wordt in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na de verzenddatum van de brief een en ander in de oude staat terug te brengen, het bouwwerk te verwijderen en verwijderd te houden.

Dat is schrikken. Allerlei vragen dienen zich aan:

  • Wanneer heeft de gemeente dat dan gezien?!
  • Er zal toch niet iemand zijn die de gemeente gebéld heeft?!

Wát moeten we nu doen?!

Samen met u kan ik kijken wat er aan de hand is. Of er mogelijkheden zijn om alsnog tot een benodigde omgevingsvergunning te komen (legalisatie heet dat). En om een overleg op gang te brengen met de gemeente. Indien dat nodig is óók met de buurman of de buurvrouw als díe de gemeente heeft geattendeerd op het tuinhuisje en de verplaatste schutting.

Voor bedrijven

Uiteraard zien ook bedrijven zich wel eens gesteld voor de situatie dat hun bedrijfsactiviteiten als de regels overschrijdend worden aangemerkt. Dat kan ontstaan zijn omdat er sprake is van een gewijzigde bedrijfsomvang of een uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. Of omdat er in de directe omgeving door omwonenden hinder in de vorm van geluid of stank  of verkeer gemeld wordt bij de gemeente.

Ook dan geldt dat ik graag met de ondernemer en in gemeenschappelijkheid van overleg met de gemeente ga kijken wat de mógelijkheden zijn om tot een oplossing te komen.

gemeente winterswijk

Soms is die eenvoudig: de bij het bedrijf behorende milieumelding of milieuvergunning is niet meer actueel en die moet opnieuw en geactualiseerd ingediend worden. In dat geval zal er getoetst worden of de veranderingen passend zijn binnen de geldende milieuregels (Activiteitenbesluit) en of er planologisch geen belemmeringen zijn. Als dat in orde is gemaakt, is er uiteindelijk geen grond meer voor een handhavingsprocedure.

Soms is het een stuk complexer: als er wijzigingen in de bedrijfsvoering zijn, die nét niet meer binnen de regels van het bestemmingsplan passen, is het probleem in ieder geval minder snél op te lossen. Dat is voor een ondernemer altijd érg lastig: hij wil immers vooral vooruít. Moeilijk is ook de situatie als er een overtreding op het gebied van de milieuregels wordt geconstateerd, die om onmiddellijk ingrijpen vraagt. Dat heeft direct gevolgen voor de bedrijfsvoering, en daarmee ook voor de medewerkers. Af en toe dreigt het stil komen te liggen van het bedrijfsproces.

Oplossing

Toch geldt ook in dit soort situaties dat, na een analyse waar het probleem juridisch uit bestaat, goed overleg en  samenspraak met alle betrokken partijen de enige weg voor een oplossing is.

In een enkel geval komt de oplossing niet tussen de rechtstreeks betrokkenen tot stand. Dan staat de weg van de procedure open. Van het indienen van een zienswijze tot de gang naar een rechtbank bekijk ik dan stap voor stap voor u of er sprake is van haalbaarheid. U mag van mij daarin een goed gewogen advies op basis van kennis en ervaring verwachten: als ik denk dat een procedure de moeite van het proberen en de kosten waard is zult u dat van mij horen. Als ik de kans van slagen minimaal acht, hoort u dat evengoed.

Gratis spreekuur

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. U kunt ook een gratis spreekuur aanvragen

Vul uw eigen inhoud in.