Projectbegeleiding

Als ondernemer is er veelal geen stilstand denkbaar. U hebt een visie op het bedrijf. U weet waar u staat en u weet waar u naar toe wilt. Dat is mijn ervaring met de gemiddelde ondernemer. Soms komen die processen door onvoorziene omstandigheden of onvoorziene kansen in een versnelling terecht. Soms betreft het een goed doorwrocht plan, waar u als bedrijf lang over nagedacht heeft.

Of het nu een uitbreiding of wijziging van uw bedrijfsactiviteiten betreft óf het betreft een fysieke uitbreiding  van uw bedrijf, in alle gevallen vraagt een verandering van zekere omvang in uw bedrijfsvoering om te beginnen om een toetsing van de geldende regels. Om een toetsing ook op haalbaarheid van uw plannen. 

Begeleiding

De laatste jaren heb ik, zowel door onvoorziene omstandigheden als door onvoorziene kansen voor bedrijven waar ik aan een opdracht werkte, geruime ervaring op gedaan door in de hele breedte een proces van verandering, wijziging, uitbreiding of verplaatsing te mogen begeleiden.

Die begeleiding, het neerzetten van een project, kan ik alleen doen door nauw samen te werken en inhoudelijk ruggenspraak te kunnen houden met andere bedrijven, die expertise hebben om mijn juridische inbreng waar nodig aan te vullen en te ondersteunen.

Onderzoek

Daarnaast kan op enkel juridische kennis geen enkel plan van de grond komen. Niet zelden hoort bij de voorbereiding en het voorbereidend overleg in dit proces met een gemeente, dat er tekeningen overlegd moeten worden van de plannen, of dat in het kader van een wijziging in de milieubelastende omstandigheden onderzoek moet worden gedaan. Voorbeelden hiervan zijn het geluidsbelastingonderzoek, soms archeologisch onderzoek, en niet zelden flora en fauna onderzoek.

En als dit niet bij de voorbereiding voorkomt, komt het vervolgens wel bij de officiële aanvraag aan de orde. Op al die gebieden mag ik mij bogen op een degelijk netwerk van bestaande samenwerking, waar u desgewenst ook gebruik van kunt maken.

gemeente winterswijk logo

Zo wordt u als ondernemer over de hele breedte ontlast, maar vanzelfsprekend blijft u wel bij iedere stap op weg naar realisering van uw doel betrokken. Iedere beslissing is uiteindelijk de uwe. En het is aan mij de taak om continu te beluisteren wat u wilt, of we op de goede weg zitten, of het nog steeds úw weg is. Maar ook om u voortdurend van advies te voorzien bij practische hobbels in de weg. 

Gratis spreekuur

Heeft u een vraag of probleem van juridische aard, die u aan mij wilt voorleggen? Vraag een gratis spreekuur aan.

Vul uw eigen inhoud in.