Tarief en facturering

Het uurtarief voor 2017  bedraagt € 90,-.

Indien daar aanleiding toe bestaat, behoort een afwijkend tarief op maat tot de mogelijkheden.

Facturering vindt niet per afgeronde opdracht plaats . U krijgt  steeds na vier tot zes weken een factuur voor de in de voorgaande periode verrichte werkzaamheden. Bij de factuur behoort een urenspecificatie van de werkzaamheden.  

Bij iedere factuur wordt u de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een betalingsregeling, zoals in de factuur omschreven zal zijn.

Mocht u van te voren al weten hiervan gebruik te willen maken, dan kunt u dat aangeven bij de opdrachtverlening en worden de afspraken daarover op voorhand vastgelegd.


margriet van wijk juridisch advies schrijven

Vul uw eigen inhoud in.